fbpx
Logo_2019_Huseby
Søk
Close this search box.

Åpenhetsloven

Vi skal ikke bare lage flotte kjøkkenløsninger, vi skal også produsere de på best mulig måte for miljøet, og med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden. Bærekraft har lenge vært på agendaen i Huseby, men i 2022 ble bærekraft tatt inn i hovedstrategien vår.

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er en norsk lov vedtatt av Stortinget, som
trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Huseby sin størrelse og virksomhet gjør at vi av faller inn under Åpenhetsloven bestemmelser. Vi har innarbeidet kravene fra Åpenhetsloven ved å inkludere dem i våre grunnleggende retningslinjer både internt og eksternt. 

Gode relasjoner til våre leverandører er avgjørende for å sikre at de også følger opp våre krav til en ansvarlig og bærekraftig produksjon. Det betyr at du som kunde skal være trygg på at produktene du kjøper fra oss er produsert slik at mennesker og miljø blir tatt vare på i henhold til norsk lov.

Aktsomhetsvurderinger

Vi gjør aktsomhetsvurderinger på våre leverandører for å identifisere potensielle og faktiske negative konsekvenser når det kommer til grunnleggende og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å kun samarbeide med leverandører som har en grunnleggende respekt for menneskerettigheter.

Det meste av Huseby sine varekjøp skjer via faste rammeavtaler med store anerkjente selskaper. Per dags dato har vi ikke avdekket at noen leverandører vi bruker har en vesentlig risiko for en negativ påvirkning i henhold til Åpenhetsloven.

Vi krever at våre leverandører på materiell og komponenter kommunisere med sine underleverandører igjen, og stiller krav videre om systemer for sporbarhet og kan dokumentere dette på sine leverandørkjeder om nødvendig.

Rapportering

For å sikre ansvarlige innkjøp gjennomfører vi regelmessige risikoanalyser på våre leverandører og samarbeidspartnere. Disse analysene er basert på produksjonsland, produkter, materialer og produksjonsprosess. Avhengig av parameterne over vurderer vi risiko for overtredelser og hvor ofte vi må foreta en risikoanalyse.

Spørsmål?

Huseby jobber kontinuerlig med spørsmål rundt Åpenhetsloven.

Om du ønsker flere opplysninger, kan du sende oss en skriftlig henvendelse på e-post til samfunnsansvar@huseby.no 

Scroll opp