fbpx
Logo_2019_Huseby
Søk
Close this search box.

Bærekraft

Fremtiden vår er avhengig av at felleskapet velger, skaper, og bruker løsninger som sikrer klodens levedyktighet. For Huseby er det en selvfølge å være en deltager i dette felleskapet, det er vårt ansvar.

Hva er bærekraft?

Ordet bærekraft hører vi daglig i alle sammenhenger. Produsenter av mat, klær, bil, bolig og alt vi omgir oss med sier noe om bærekraft på forskjellige måter.

I 1987 beskrev FN bærekraft på denne måten: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Så hva betyr det for Huseby?

Det betyr at vi skal være krevende og fokuserte når vi velger hva produktene våre lages av, hvordan de lages, hvordan de transporteres og distribueres og hvordan de resirkuleres. Det betyr at vi skal opprettholde og øke intern kompetanse innen miljø og bærekraft slik at vi til enhver tid sikrer at vi tar de beste valgene. Det betyr at vi kontinuerlig skal utfordre etablerte prosesser og tørre å gå nye veier mot en mer bærekraftig tilnærming.

Vårt mål er du skal kunne være sikker på at du har tatt et godt bærekraftig valg når du velger et Huseby-kjøkken.

Et kvalitetskjøkken skal vare lenge.

Siden starten i 1945 har Husebys produktfilosofi vært at produktene skal være av høy kvalitet, ha lang levetid og et design som holder seg i mange år. Bærekraftig produksjon, materialvalg og logistikkløsninger blir mer og mer viktig i årene som kommer. Vi har kommet langt, og vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre vårt bærekrafts-arbeid for våre produkter og i vår virksomhet generelt.

Energieffektivisering i fabrikkleddet

Huseby har gjennom de senere årene gjort betydelige energieffektiviseringstiltak i vårt produksjonsanlegg. Gjennom et omfattende program for strømsparing har vi i perioden 2016 – 2022, redusert vårt strømforbruk med 43% pr. produsert enhet.

Vi har også gjort store investeringer for å redusere vårt oppvarmingsbehov. Blant annet ved hjelp av helt ny varmestyring og etterisolering av fabrikkbygningene, har vi redusert energibehovet til oppvarming med hele 65% pr. produsert enhet i samme 6 års periode. Samtidig har Huseby faset ut alt av fossile kilder til oppvarming, og i dag skjer oppvarming av produksjonslokalene ved hjelp av fornybare kilder, i hovedsak fra trevirke. Mye av dette er rest-materialer fra egen produksjon.

Så hva bringer fremtiden?

I 2022 har Huseby gjort store investeringer og igangsatt en større ombygging av produksjonsanlegget. I denne prosessen har vi blant annet valgt løsninger som vil gi store energibesparelser i form av varmegjenvinning i vårt oppgraderte ventilasjonsanlegg. Vi kommer til å fortsette utviklingen av bedriften med sterkt miljøfokus, fornybare løsninger, og velge underleverandører som vil være med oss på denne reisen.

Huseby AS er medlem i Grønt Punkt Norge.

Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje.

Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Huseby AS, en lærebedrift

Huseby AS har lange tradisjoner innen håndverk som vi ønsker å opprettholde også i vår moderne tid. Selv om vi har gått fra snekkerverksted til industriell spisskompetansebedrift ligger det i vår strategi å rekruttere og lære opp ansatte i disse verdiene.

Til enhver tid befinner det seg +/- 4 lærlinger i snekkerfaget i vår produksjon som får opplæring, veiledning og kunnskap på sin vei mot fagbrevet.

Etter endt lære og bestått eksamen har flere av disse blitt tilbudt fast ansettelse og muligheten til å være med på Huseby sin videre utvikling.

Som godkjent lærebedrift tar Huseby AS sitt sosiale ansvar på alvor, og bidrar til lokal sysselsetting og opprettholdelse av det viktige håndverksfaget.

Scroll opp