Logo_2019_Huseby

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av Huseby AS (Huseby/vi/oss) når du bruker tjenestene våre, besøker nettstedene eller på annen måte samhandler med oss.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen før du gir ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger.

Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine kun i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine, og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.

Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person.
Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og IP-adresse.
Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av person-opplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes.
Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Huseby AS er behandlingsansvarlig

Huseby AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon.

Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

Navn

Postadresse

E-postadresse

Telefonnummer

Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer

Tekniske opplysninger: Hvilken URL du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeratferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre, applikasjonene våre eller andre digitale plattformer – inkludert IP-adresse, nettleserdata, trafikkdata, atferd på sosiale medier og brukermønster. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevene våre, kan vi innhente opplysninger om hvilke nyhetsbrev du åpner, plasseringen din når du åpner dem og om du benytter eventuelle nettkoblinger i nyhetsbrevene. Les mer om hvorfor og hvordan vi samler digital informasjon – og hvordan man deaktiverer denne funksjonen – på vår side om cookies/informasjonskapsler.

Juridisk grunnlagSå lenge du har et eksisterende kundeforhold med oss, er all bruk av slike opplysninger for å reklamere for tjenestene våre basert på at vi har en legitim interesse av å tilby deg relevant informasjon og relevante tilbud. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon og slike tilbud. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss, vil vi bare bruke opplysningene om deg for å sende deg markedsføring hvis du har gitt samtykke. Vi vil bare videreformidle opplysningene til samarbeidspartnere for markedsføringsformål dersom du har gitt samtykke.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje, ytterligere kontaktinformasjon, informasjon om tidligere arbeidsplasser eller stillingsbeskrivelse. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via for eksempel kontaktskjemaet eller manuelt gjennom et fremtidig CRM system.

Profilering

Vi kan bruke og sammenstille informasjon fra innsamlet digital informasjon og opplysninger lagret i vårt kundebehandlings-system for å kunne utføre profilering. Profilering er automatisk behandling av personopplysninger, der personopplysningene brukes til å evaluere, analysere og forutsi preferanser, interesser og atferd (profilering). Vi bruker disse opplysningene for å gi deg tilpasset informasjon om aktiviteter og tilbud som kan være interessante for deg.

Juridisk grunnlag: Vi utfører profilering for å oppfylle en legitim interesse, nærmere bestemt å tilpasse tjenestene til glede og nytte for deg. Du kan når som helst motsette deg at vi bruker personopplysningene dine til profileringsformål.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på Huseby AS sine nettsteder for å sikre at de fungerer etter hensikten, for å kunne analysere trafikken på nettstedene og for å se hvilke områder av nettstedene du har vært inne på.
Les mer om hvorfor og hvordan vi samler digital informasjon – og hvordan man deaktiverer denne funksjonen – på vår side om cookies/informasjonskapsler.

Hvordan benytter vi oss av informasjonen?

Informasjonen som du gir fra deg kan brukes til følgende formål:

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post, remarketingannonsering eller telefonkontakt

Kundebehandling og informasjon om våre produkter

For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen

Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Vi ber om dine personopplysninger for å:

Svare på forespørsler

Utsendelse av brosjyremateriell

Bestille tidspunkt for designmøte hos forhandler

Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger

Opprette en salgsdialog

Utføre reklamasjonshåndtering

Sende informasjon som kan være av interesse for deg

Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen

Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter og tjenester

Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon

Abonnering på e-poster du selv har valgt å motta. Du kan oppdatere dine abonneringsinnstillinger og takket nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 24 måneder fra den siste kontakten. Deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg.

En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Huseby AS eller representanter for Huseby AS de siste 24 månedene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 24 måneder før vi sletter informasjonen.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling.

For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil:

(1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, salgsavdelingen eller i web-utviklingsavdelingen.

Vi deler en viss mengde informasjon innenfor rammen for samarbeid med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, kan vi dele informasjon med våre samarbeidspartnere hvis det er nødvendig for å kunne levere en ønsket tjeneste eller produkt.

Informasjonen som kan deles er:

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Huseby AS manuelt eller i eget CRM-system.

CRM-systemet har sine fysiske servere, hvor din informasjon lagres, i EU/EES-området. Dataoverføringen som gjøres til en server i tredjeland følger reglene for sikker dataoverføring innenfor rammen av EUs personvernforordning, GDPR, i henhold til rammeverket Privacy Shield Frameworks som er blitt utarbeidet mellom EU og USA.

Mer informasjon om Privacy Shield Frameworks finnes på denne siden: https://www.privacyshield.gov

Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har om deg

Fra og med juli 2018 trer den nye databeskyttelsesloven i kraft. Du har fra da rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg i form av et data-uttrekk. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve et data-uttrekk, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta et data-uttrekk må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Kontaktinformasjon til Huseby AS

Huseby AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Huseby AS
Gjelstadveien 38B
3178 Våle

Organisasjonsnummer: 986 432 493
E-post adresse: post@huseby.no

Scroll opp