Bakk i heltre bøk med bestikkinnlegg montert øverst i en kolonial-/gryteskuff

Bakk i heltre bøk med betikkinnlegg montert øverst i en kolonial-/gryteskuff

Bakk i heltre bøk med bestikkinnlegg montert øverst i en kolonial-/gryteskuff

Bakk i heltre bøk med bestikkinnlegg montert øverst i en kolonial-/gryteskuff