Profilert søyle "GS". Bredde 10 cm

Profilert søyle «GS». Bredde 10 cm