Profilert søyle "SP". Bredde 5 cm

Profilert søyle "GS". Bredde 10 cm.

Profilert søyle “SP”. Bredde 5 cm

Profilert søyle “SP”. Bredde 5 cm