Profilert søyle "SP". Bredde 5 cm

Profilert søyle «SP». Bredde 5 cm