Pyntesøyler her vist i 10 cm bredde

Pyntesøyler her vist i 10 cm bredde

Søyler finnes med og uten profiler i 2 bredder; 5 og 10 cm.