Praktisk trapp for plassering i sokkel. Leveres med påmontert sokkelfront

Sammenfellbar trapp for plassering i sokkel. Leveres med påmontert sokkelfront.

Praktisk trapp for plassering i sokkel. Leveres med påmontert sokkelfront

Praktisk trapp for plassering i sokkel. Leveres med påmontert sokkelfront