Underskap med to kolonialskuffer og en skuff høyde 14 cm øverst. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm

Underskap med to kolonialskuffer og en skuff høyde 14 cm øverst. Kan også brukes som gryteskuffer. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm.

Underskap med to kolonialskuffer og en skuff høyde 14 cm øverst. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm

Underskap med to kolonialskuffer og en skuff høyde 14 cm øverst. Bredde 40, 50, 60 og 80 cm