Logo_2019_Huseby

Møbel- og kjøkkenproduksjon

Høsten 1974 ble det foretatt en viktig strategisk beslutning angående bedriftens fremtidige utvikling.

I løpet av 5 år skulle Huseby skulle 50% av kapasiteten brukes til produksjon og markedsføring av egenutviklede produkter. De nye produktene skulle forankres på bedriftens sterke sider, nemlig serieproduksjon av produkter i tre med finert og lakkert overflate – distribuert så nær til forbrukeren som mulig. Gjennom vinteren -74/-75 ble det gjort grundige markedsundersøkelser i markedet som omhandlet flere produktgrupper.

Dette førte til en utvikling av et kjøkkenkonsept basert på komponenter i finerte og lakkerte skrog med eik i alle fronter.

I tillegg ble det utviklet en modell for hagemøbler som skulle dekke opp ledig kapasitet på heltrebearbeiding.

De første hagemøbler ble markedsført våren 1975, og de tre første kjøkken ble montert inn hos bekjente like før sommerferien samme år. Ut over høsten ble flere kjøkken satt inn hos ansatte og bekjente som bygde nytt eller moderniserte. Kjøkkenleveransene ble fulgt opp nøye, for å høste erfaringer om produktene i bruk. I løpet av året ble det levert ca. 180 kjøkken.

To produktområder var nå utviklet med iherdig innsats fra bedriftens egne folk. Nå gjenstod det å bygge opp et forhandlernett og en markedsavdeling i bedriften.
Husebys første markedssjef ble ansatt og salgsarbeidet ble satt i gang , noe som betydde å være på hjul det meste av uken.

I løpet av 1975 var det en betydelig aktivitet på alle hold i bedriften også. Huseby overtok samme år produksjonsrettighetene til tre reolsystemer fra Sven Andersens Møbelfabrikk – deres forhandlernett og agentavtaler. Dermed var kanalen åpnet til 180 møbelhandlere over hele Norge.

Et salgsapparat med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim var etablert.

Disse aktivitetene, sammen med leveranser til Tandbergs Radiofabrikk A/S, opptok nå hele kapasiteten i bedriften. Utviklingen gikk helt etter planen lagt høsten 1974.Forhandlernettet for innredningsproduktene ble utvidet i takt med kapasitetsutviklingen i bedriften, og snart var den nyeste produksjonsavdelingen i full drift med Husebys egne produkter.

En bedrift må kontinuerlig være innstilt på omstilling og forandringer i sin virksomhet.
Huseby hadde opplevd en eventyrlig utvikling fra starten som et lite bygdeverksted til en moderne produksjonsbedrift.

En utvikling som gikk fra å produsere trevarer for lokalmiljøets behov – spesialinnredninger for kontorer – storleverandør til radio- og TV-industrien og frem til en serieprodusert kjøkkeninnredning.

I samme tidsrom hadde bedriften gjennomført en nærmest kontinuerlig utbygging og modernisering av bedriften. Huseby hadde dyktige produksjonsmedarbeidere som la sjelen i utsøkt håndverkskvalitet. Bedriftens organisasjon var enkel, lettstyrt og ga god lønnsomhet.

I forhold til omsetningen var Husebys administrasjon relativt liten.

I 1975 besluttet Huseby for å starte arbeidet med å omstille bedriften fra å være en produksjonsrettet virksomhet til å bli en markedsrettet industri, og det ble jobbet hardt for å få til dette. Produktutviklingen ble viet enda større oppmerksomhet. En arkitekt ble ansatt og Husebys salgs- og markedstiltak ble gjennomført med stadig stigende kraft.

Huseby var aktivt opptatt av å bygge opp en bestemt image i de markedene bedriften var engasjert i. Bedriften hadde allerede opparbeidet seg en sterk kvalitetsimage som underleverandør. Dette la et godt grunnlag for markedsføring av Husebys egne produkter og leveranser til forbruker- og proffmarkedet.

Gjennom hele 1978 var det en sterk uro i Husebys samarbeidet med Tandberg Radiofabrikk.

TR hadde store økonomiske problemer og Staten overtok bedriften som eneeier. Uttalelser og forsikringer om at situasjonen nå var under kontroll, førte til en betydelig opptrapping av aktiviteten i Husebys leveranser til TR utover høsten 1978. Alle følte dette som en befrielse og at det fortsatt var muligheter til å gjennomføre bedriftens planer om en 50/50 deling mellom produksjon og markedsføring av egne produkter og som underleveranser til TR.

I forbindelse med Husebys produksjon av hagemøbler hadde bedriften i et par år hatt forbindelse med firma J.E. Ekornes Fabrikker A/S, som leverandør av puter til våre møbler. Ekornes var landets største produsent av hvilestoler og stoppede møbler. Huseby så det som en mulighet med et samarbeide på andre områder også. Det viste det seg å være. I 1978 hadde Huseby sin første felles møbelutpakking i nyoppussede lokaler i Torggata i Oslo. Det ble en stor suksess, med en markant økning i salget av egenproduserte møbler. Og særlig var dette tilfelle for Husebys nye møbelserie som fikk navnet Columbi. Dette var en serie møbler i furu som var beregnet å matche furu stoppmøbler fra Ekornes.

Husebys møbelserie Columbi

Samarbeidet med Ekornes fikk en meget god start og førte til et nært og godt forhold til stor nytte og inspirasjon for begge parter. Mye av den samme bedrifts- og personalfilosofi rådet i begge firmaene. Begge bedriftene var på mange måter foregangsbedrifter i norsk møbelindustri.

Parallelt med en god utvikling på salg av møbelprodukter, vokste også etterspørselen av Husebys kjøkkeninnredninger.

Og så skjedde det som ingen trodde var mulig.

desember 1978 gikk Tandbergs Radiofabrikk A/S konkurs. Industriministeren som nå satt i TR’s generalforsamling, hadde ingen forslag til løsning og styret krevde oppbud.

Med et slag var situasjonen fullstendig forandret, og Huseby sto overfor det faktum at det var bedriftens egne produkter det hele måtte bygges videre på.

Det ble starten på en intensivert omstilling, noe som skulle vise seg å bære frukter.

Med et sterkt fokus på produktutvikling, innovasjon, håndverkskvalitet, optimalisert produksjon og målrettet markedsføring førte til at Huseby i dag er et av Norges mest kjente kjøkkenmerker.

Huseby-fabrikken i Våle anno 1984

Huseby AS er i dag 100% norskeid av Svenheim Holding som også eier kontormøbelprodusenten Svenheim Møbelindustri.

Vi er norsk og kortreist!

 

 

Scroll opp